Aysun Daşcı

Aysun Daşcı

Mail: [email protected]

Aldatılan Eş Eşinin Sevgilisine Tazminat Davası Açabilir Mi?

Aldatılan Eş Eşinin Sevgilisine Tazminat Davası Açabilir Mi?

Hukukumuzda evlilik birliğinin kurulmasıyla eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları başlar. Evlenen çiftler sadakat yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Eşlerden birinin eşini aldatması ya da eşine karşı güven sarsıcı davranışlarda bulunması evlilik birliğinin temelini oluşturan sadakat yükümlülüğü gereğince kabul edilemez. Sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşe karşı zina nedeniyle Medeni Kanun md. 161 uyarınca boşanma davası açma hakkı doğar. Boşanmak isteyen eş boşanma talebiyle birlikte kusurlu eşten hem maddi hem de manevi tazminat isteyebilir. Aldatma eşleri derinden sarsan ve yıpratıcı bir durum olması nedeniyle kusur olmayan eşe manevi tazminat verilmesine hükmedilecektir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası açan eş kusurlu eşten talep ettiği tazminatı aldatma eylemine dahil olan üçüncü kişiden de isteyebilir mi ? Hem maddi hem manevi tazminat talep edilebilir mi ? Zina sebebiyle boşanma davası açan eşin üçüncü kişiden tazminat talep edebileceğine ilişkin kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu kararı uyarınca aldatma eylemine katılan üçüncü kişinin sadakat yükümlülüğünün tarafı olmadığı kabul edilmiştir. Yani karara göre aldatan eşin birlikte olduğu kişiden maddi manevi tazminat talep edilememektedir.

Yargıtay kararırının tek istisnası üçüncü kişinin kişilik hakkı ihlali yapmış olmasıdır. Yani aldatılan eşin onur ve saygınlığını zedeleyecek davranışlarda bulunması, özel hayatına zarar verecek paylaşımlar yapması halinde manevi tazminat talep etme hakkı doğar.

Sonuç olarak aldatılan eş kusurlu eşten tazminat talep edebilse de üçüncü kişiden sadece eşiyle beraber olması nedeniyle tazminat talep edemeyecektir. Ancak kişilik haklarına karşı ihlal olması durumunda manevi tazminat isteyebilecektir.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar