Denizli
17 Haziran, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  32.44
 • EURO
  35.05
 • ALTIN
  2347.7
 • BIST
  9003.22
 • BTC
  69462.36$

Belediyelerin Borçlanma Yetkisi

25 Şubat 2021, Perşembe 16:16
Belediyelerin Borçlanma Yetkisi

Belediyeler görevlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla ve gelir gider dengesizliği nedeniyle borçlanma yoluna gidebilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 68 uyarınca belediyeler borçlanma yapabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay almak zorundadır.                  5393 sayılı kanunun 68. Maddesine göre belediyelerin borçlanmasına ilişkin iki sınır söz konusudur; borçlanma kararını onaylayacak mercie ilişkin sınır ve toplam borca ilişkin sınır.

BELEDİYELERİN BORÇLANMA SINIRI

                Kanunun 68/d maddesine göre belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. Borç stokunun hesabında sadece bankalardan kullanılan kredi tutarları değil, söz konusu kredilere ilişkin tahakkuk etmiş faiz giderleri, kamu idarelerine mali borçlar ve vergi borçları, SGK prim borçları ve piyasaya olan borçlar da dikkate alınır. 

BORÇLANMA KARARINI UYGULAYACAK MERCİE İLİŞKİN SINIR

                Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.

BORÇLANMA SINIRINA UYMAMANIN YAPTIRIMI

            Borçlanma sınırına uymamak adli ve mali yaptırımlara bağlanmıştır. Adli yaptırım 5393 sayılı Kanun’un 68. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanma suçu kapsamında soruşturma ve/veya kovuşturmaya tabi olmaktır.

Mali yaptırım ise yasal sınırları aşan borçlanmaya ilişkin faiz giderlerinin borçlanmaya onay veren ve borçlanma işlemini yapan belediye görevlilerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu zararı kapsamında tazmin ettirilmesi yani belediye bütçesinden bu borçlanma için ödenen faiz giderlerinin söz konusu görevlilerden tahsil edilmesidir.

SONUÇ

                Belediyelerin borçlanmada uymaları gereken usul ve esasları Belediye Kanununun 68. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Söz konusu maddeye uymak yaptırımlarla karşılaşmamak açısından önemlidir.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.