Kollektif
Denizli
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.44
 • EURO
  35.05
 • ALTIN
  2347.7
 • BIST
  9003.22
 • BTC
  69462.36$

Konkordato nedir? İşçi alacaklarına etkisi nasıldır?                

26 Mayıs 2021, Çarşamba 12:11
Konkordato nedir? İşçi alacaklarına etkisi nasıldır?                

Öncelikle konkordatoborcunu ödemek isteyen ancak ekonomik olarak sarsılmış durumdaki iyiniyetli bir borçluyu hukuki koruma altına alan hukuki bir imkandır. Yani ticari durumu sarsılmış olan bir borçlu mevcut borçlarını ödeyemiyorsa veya borçlarını ödeyememe ihtimali varsa , mevzuattakikonkordato sürecine dair adımları yerine getirerek mahkemeden hakkında konkordato ilan edilmesini isteyebilir. Mahkemece, borçlu hakkında konkordato ilan edilmesi talebi yerinde görülürse borçlu ile alacaklıları kendi aralarında yapacakları anlaşmalar ile borç-alacak miktarları ile bu miktarların ödeme takvimleri konusunda özgürce mutabakata varabilirler. Böylelikle hakkında konkordato ilan edilen borçlu, alacaklı ile aralarında anlaşarak yeniden yapılandırdıkları ve mahkemece de onaylanan ödeme planlarına riayet ederek borcunu ödediği takdirde, tüm borçlarından kurtulmuş olacaktır.

 

ÜCRETİNİ ALAMAYAN İŞÇİNİN İŞVERENİ İÇİN KONKORDATO TALEBİ

Alacağını elde edemeyen alacaklıların, İcra İflas Kanunu madde 285/2 düzenlemesi uyarınca, borçlu hakkında mahkemeden konkordato sürecinin başlamasını talep etme hakkı bulunmaktadır.İşvereninden ücret, kıdem tazminatı ve sair işçilik alacakları olan işçilerin, mahkemeye konuya ilişkin bir dilekçe sunarak ve İcra ve İflas Kanunu m.286’da düzenlenen belge ve kayıtların tanzimi için gerekli olacak masrafı bizzat karşılayarak, borçlu işveren hakkında konkordato talep etmeleri mümkündür. Yatırılan masrafın eksik olması ya da mevzuatta düzenlenen kayıt ve belgelerin süresi içinde ve eksiksiz şekilde ibraz edilememesi halinde, mahkemece işçinin işvereni hakkındaki konkordato talebinin ret kararıyla sonuçlanma ihtimali vardır.

 

İŞVERENİ KONKORDATO İLAN EDEN İŞÇİNİN DURUMU

Borçlu konumunda olan işverenin, borçlarını ödeyememesi veya vadesinde ödeyememe ihtimalinin bu­lunması, belki de tek gelir kaynağı işverenden aldığı ücret olan işçilerin ekonomik durumunu da oldukça yakından etkilemektedir.

Konkordato kurumu, ilk bakışta yalnızca borçluların avantajına olan bir kurum gibi görünse de, konkordato sürecinin başarı ile sonuçlanması halinde, borçlu konumundaki işveren, alacaklıları yaptığı anlaşmaların mahkemece de onaylanması sonucunda ortaya çıkan ödeme takvimine riayet ederek alacaklılarına olan yükümlülüklerini yerine getirirse, borçlarından deyim yerindeyse arınmış şekilde işletme faaliyetine devam ede­ceği için bünyesinde çalıştırdığı işçilerini de daha zor durumlara düşmekten kurtarmış olacaktır. 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.