Ensar Çaray

Ensar Çaray

Mail: [email protected]

Ölen işçinin kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını mirasçıları alabilir mi?

Ölen işçinin kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını mirasçıları alabilir mi?

                İş sözleşmesi işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer.

                1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesine göre “ölen işçinin kıdem tazminatı ve sair tüm alacaklarının mirasçılarına ödenmesi gerekmektedir.” Mirasçıların tazminat alabilmesi için vefat eden işçinin kıdem(çalışma) süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.

                Ölen işçinin 1 yıllık kıdemi yok ise işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu ödemeye ölüm tazminatı denir.

                Mirasçıların hem kıdem tazminatı hem ölüm tazminatı alma imkânı yoktur. İşçinin kıdemi 1 yıldan fazla ise kıdem tazminatı bir yıldan az ise ölüm tazminatı alabilirler.

                İŞÇİNİN ÖLÜMÜ İNTİHAR YAHUT KENDİ KUSURUYLA GERÇEKLEŞMİŞ İSE YİNE DE MİRASÇILAR TAZMİNATLARINI ALABİLİR Mİ?

                Ölen işçinin mirasçılarının kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için ölümün doğal nedenler dışında işçinin kendi kusurlu davranışı ile hatta intihar ile meydana gelmiş olmasının bir önemi yoktur. Yalnızca işçinin vefat etmiş olması yeterlidir.

                Tek istisna olarak işçinin ölümüne neden olan olayın işveren yönünden iş sözleşmesinin haklı sebeple feshine imkân sağlayacak nitelikte olması hâlinde mirasçıları kıdem tazminatına hak kazanamaz. Örneğin işçinin iş yerinde hırsızlık yaparken düşerek ölmesi gibi

                İŞÇİNİN FAZLA MESAİ, UBGT, HAFTA TATİLİ, YILLIK İZİN VE MAAŞ ALACAKLARI DA MİRASÇILARINA İNTİKAL EDER

                Vefat eden işçinin yukarıda bahsedilen alacaklarının yanında eğer işveren nezdinde fazla mesai, UBGT, hafta tatili, yıllık izin ve maaş alacağı var ise bunun da mirasçılarına ödenmesi gerekmektedir.

                İşveren tüm bu alacakları ödemezse mirasçıların hepsi birlikte 5 yıl içerisinde dava açmalıdır.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar