Denizli
25 Haziran, 2024, Salı
 • DOLAR
  32.44
 • EURO
  35.05
 • ALTIN
  2347.7
 • BIST
  9003.22
 • BTC
  69462.36$

Tek Sahibi Siz Değilsiniz

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:47
Tek Sahibi Siz Değilsiniz

Tarım yapılan topraklardaki verimliliği artırmak, üretimin sorunsuz bir şekilde devamlılığını sağlamak, tarım ile uğraşan insanların istihdamını sağlamak gibi konuları içine alan ‘’tarım ekonomisi’’ ülkemizde büyük bir paya sahip.

Ülkemiz bilindiği üzere matematik ve özel konum itibari ile tarıma çok müsait bir yapıda. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, yükseltisi, orta kuşakta olması sebebi ile farklı iklim çeşitlerinin görülmesi doğal olarak ürünlerin çeşitliliğini de beraberinde getiriyor.

Bereketli olan topraklarımızın, ülke ekonomisi açısından son derece önemi büyük.

Tarımı etkileyen faktörlerin başında; sulama, gübre kullanımı, tohum ıslahı, makina kullanımı, zirai ilaç tüketimi, toprak bakımı ve analizi, devlet desteklemesi alımı ve pazarlaması gelmektedir.

Toprağın verimliliği tarımsal faaliyetler için önemli. Tarım sektöründe bunların yanında, iş gücüne de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iş gücünün sağlanamaması durumunda ihracat azalırken maalesef ithalat artar. Bu sebeple de ihracat değerlerinin korunması açısından tarımda iş gücünün sağlanması tarım ekonomisinin en önemli unsuru arasındadır.

Ülkemizde, tarım sektörünün kronikleşmiş sorunları bazen verimsizliğe de sebebiyet vermektedir. Örneğin; toprakların miras yoluyla küçülmesi, doğal şartlara bağlı tarım yapılması, makine kullanımının yetersiz olması, sulamanın yaygın olmaması, teknolojik aygıtlara yabancı kalmak, çiftçilerin eğitim anlamında yetersizliği, girdi fiyatlarındaki yüksek oranlar, yapılan desteklerin yetersizliği, tüketicilere ürünün gelene kadarki geçen sürecin ve kişilerin fazla olması, tarım verilerinin yeterince yapılamaması başlıca bazı sorunlar arasındadır.

Bu başlıca sorunlar için doğru politikalar üretmek ve hızlı aksiyon almak gerekmektedir. Tarımsal desteklemelerin amacına uygun olarak sürdürülmesi, çiftçilerin sorunlarının giderilmesi, tarımsal danışmanlık hizmetlerinin sistemsel şekilde verilmesi, tarımsal sanayide yaşanan sorunların tespiti ve ele alınması, doğru envanter analizlerinin yapılması, tarımın ve çiftçilerin teknoloji ile yakınlaştırılması, geleneksel tarım ve modern tarımın birleştirimesi tarım ekonomisinde önemli katkılar sağlayacak adımlardan bazılarıdır.

Tarım ekonomisi için aksiyon alırken, toprağın tek sahibinin biz insanlar olmadığının unutulmaması gereklidir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.