Ensar Çaray

Ensar Çaray

Mail: [email protected]

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İşten kendi isteğiyle herhangi bir sebep sunmadan ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Fakat bazı koşullar sağlanırsa işçi iş akdini kendi isteğiyle feshettiğinde de kıdem tazminata hak kazanabilir.

Burada şunu belirtmek gerekir ki işçi tarafından işten çıkarken kıdem tazminatına hak edecek şekilde işten çıkması için sunacağı sebepler 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılmaktadır. Bu sebeplere bir örnek vermek gerekirse maddenin 2. fıkrasında

"İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun

olarak hesap edilmez veya ödenmezse,"

işçi tarafından iş akdi haklı sebeple feshedilebilir.  Burada belirtmemiz gereken husus,  genellikle şirketlerde fazla mesailerin elden ödenmesi konusudur. Fazla mesailerin elden ödenmesi veya günlük 11 saatten fazla çalışma yaptırılması işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmesine sebeptir. Ve işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Burada işçiler tarafından bilinmeyen bir diğer husus da haftalık 45 saati aşan çalışmalarda ödenecek saatlik ücret %50 artırılmış olarak ödenmesi gerekmektedir. Maalesef ülkemizde bu kanun hükmü birçok şirket tarafından uygulanmamakta, işçiler mağdur olmaktadır.

Yargıtay'ın iş davalarını inceleyen 9. Hukuk Dairesi birçok kararında fazla mesai yaptığı halde ücretin ödenmemesini işçi tarafından haklı fesih olarak karara bağlamış, böylece fazla mesaisini alamayan işçilerin iş akitlerini feshederek kıdem tazminatını alabileceğine hükmetmiştir.

Yukarıdaki örnek dışında sağlık sebepleri, işverenin işçiye hakaret etmesi, haysiyet kırıcı sözler söylemesi, mobbing uygulaması , işçinin iş yerinde  tacize uğraması ve işverene bu durumu ifade edip işverenin buna rağmen önlem almaması ve emeklilik gibi birçok sebeple iş akdini haklı sebeple feshedip kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar