Mack burger
Ensar Çaray

Ensar Çaray

Mail: [email protected]

İşveren işçiyi aşı olmaya zorlayabilir mi?

İşveren işçiyi aşı olmaya zorlayabilir mi?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 Eylül itibariyle iş yerlerinde aşı yaptırmayan çalışanlardan haftada 1 kez PCR testi istenmesi yönündeki yazıyı 81 İl Valiliğine gönderdi. İlgili yazı akabinde iş yerlerinde işçilerin aşı olması yahut aşı olmayı reddediyorlarsaPCR test sonucunu ibraz etmeleri istenmeye başlandı. Ancak belirtmek gerekir ki Bakanlığın bu yazısı tavsiye niteliğindedir.

İŞVEREN AŞI OLMAYAN İŞÇİYİ TAZMİNATSIZ OLARAK İŞTEN ÇIKARTABİLİR Mİ?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda zorunlu Covid-19 aşısının uygulanmasına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte böyle bir hüküm bulunsa dahi bu madde Anayasa’ya aykırılık teşkil edecektir. Çünkü kişilerin aşı yaptırma hakkı olduğu kadar yaptırmama hakkı da bulunmaktadır.

 4857 sayılı İş Kanunu işverenlere çalıştırmış oldukları işçinin güvenliğini sağlaması yükümlülüğünü getirmiştir. Bu sebeple işverenler tarafından aşı olmayan işçinin iş akdi “geçerli” sebeple feshedilebilir.

Fakat bu “geçerli”  fesih “haklı” fesih oluşturmayacak dolayısıyla işveren işçiye tüm tazminatlarını ödemek durumunda kalacaktır.

İŞVEREN ZORUNLU PCR TESTİ İSTEYEBİLİR Mİ?

Kanaatimizce işverenler İş Sağlığı Ve Güvenliği mevzuatı hükümlerine istinaden aşı yaptırmayan işçilerden PCR testi isteyebilecektir. İşçi hem aşı olmaktan kaçınıp hem de PCR testi vermekten kaçınır ise bu sebep işverenlere “haklı” fesih imkanı tanıyacak, işçi tazminatsız olarak işten çıkartılacaktır.

Burada önemle belirtmek gerekir ki bu konuda oluşan bir Yüksek Yargı kararı bulunmamaktadır. Aynı zamanda işverenler işçiye aşı yaptırmaya da iş akdini fesh etme konusunda mobbing uyguluyor ise bu defa işçinin haklı feshi ortaya çıkacak, işçi tazminata hak kazanacaktır.

 

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar