Denizli
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  32.44
 • EURO
  35.05
 • ALTIN
  2347.7
 • BIST
  9003.22
 • BTC
  69462.36$

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

04 Şubat 2022, Cuma 14:42
Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Günümüzde sıkça sorulan sorulardan biri de kiracının kirasını ödememesi durumunda kiralayana ait taşınmazdan nasıl tahliye edileceği ile ilgilidir. Hukukumuzda kiracının tahliyesi için iki yol öngörülmüştür. İlk yol sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açmaktır. Ancak dava açma yolu kira bedellerinin ödenmemesi durumunda pratik bir çözüm yolu değildir. Dava açma yolundan daha pratik bir yol ise kiralanan taşınmazın icra yoluyla tahliye edilmesidir. İcra yoluyla tahliye yoluna başvurulması sadece iki durumda söz konusudur.

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Tahliye

Kiracı, kira bedelini ödemediği takdirde kiraya veren kişi alacaklarına karşılık genel haciz yoluyla takip başlatabilir. Ancak genel haciz yoluyla takip sadece kiracının ödemediği kira bedellerinin ödenmesini sağlamaktadır. Kiraya veren aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa bu durumda kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurabilir. Kiraya verenin ilamsız icra takibi ile taşınmazın tahliyesini isteyebilmesi için yazılı kira sözleşmesinin olması zorunlu değildir. Kiracı ödeme emrine itiraz ederken açıkça kira akdinin bulunmadığına ilişkin açık ve kesin bir itiraz yapmazsa kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

İcra dairesinde bir icra takibi başlatıldığında  borçlu/kiracı için ödeme emrinde “7 gün içerisinde borç ödenmezse haciz yapılacağı ve 30 gün içerisinde tüm kira borcu fer’ileri ile birlikte kapatılmazsa kira sözleşmesinin fesholunduğu ve kiralananın tahliye olunacağı” ihtar edilir.

 1. Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle İlamsız Tahliye

Konut ve çatılı iş yerlerinde kiralanan yerlerin tahliyesi için , sürenin bitmesi ve sadece kira sözleşmesinin yazılı olması yeterli değildir. Kiracı, kira sözleşmesinin yapılmasından sonraki bir tarihte, kira süresinin sonunda kiralananı tahliye edeceği yönünde yazılı tahliye taahhüdü vermiş olmalıdır. Bununla birlikte konut ve çatılı iş yerleri bakımından, yazılı bir kira sözleşmesi bulunmasa da sadece yazılı bir tahliye taahhüdü varsa, ilamsız tahliye yoluna başvurulabilir.

Bu takip yoluna başvurmak için hak düşürücü süre belirlenmiştir. Kiraya veren, kira süresinin sona ermesinden sonra sözleşmeyi yenilemek istemiyorsa, kira süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay içerisinde icra dairesine başvurup kiracının tahliyesi için takip yapmalıdır.

Borçlu 7 gün içerisinde itiraz etmezse takip kesinleşir. Bu durumda kiracının tahliye emrinin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmesi gerekir. Kiracı kendiliğinden tahliyeyi gerçekleştirmezse kiraya verenin talebi üzerine zorla tahliye edilir. Bu takip yolunda tahliye için ayrıca icra mahkemesine başvurulması gerekmemektedir. Kiraya veren doğrudan icra dairesine başvurarak tahliyeyi sağlayabilir.

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.