uğur okulları
Özel Eğitim Uzmanı Halil Köken

Özel Eğitim Uzmanı Halil Köken

Mail: [email protected]

Özel Eğitim İlkeleri

Özel Eğitim İlkeleri

1.Özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi istek yeterlilik ve yetersizlikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

2.Özel eğitime erken başlamak esastır.

3.Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevreden ayırmadan planlanır ve yürütülür.

4.Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verir.

5.Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin devamı için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.

6.Özel eğitim gerektiren bireyler için bireysel eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireysel olarak uygulanması esastır.

7.Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımı esastır.

8.Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

9.Özel eğitim hizmetleri özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Kısacası Özel Eğitim İlkeleri;

-Erkenlik

-Süreklilik

-Tek elden planlama ve yürütme

-İş birliği ve eşgüdüm

-Hizmeti ayağa götürme

-Aile eğitimi

-Kaynaştırma

-Birlikte eğitim ' dir.

 

HALİL KÖKEN

Özel Eğitim Ana Bilim Dalı

Özel Eğitim Uzmanı

Dip Tes NO: 31004

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar